Superscript

                      Termeni și condiții

Citiți cu atenție acești termeni și politica noastră de confidențialitate inainte de a trimite formularul de înregistrare sau contact.

Dacă nu sunteți de acord să respectați acești termeni și condițiile de confidențialiate, nu folosiți aceste formulare.

Data ultimei actualizări: 07 Mai 2021 1. TermeniMiratek Medical SRL pune la dispozitie o platformă online care facilitează interactiunea intre Medicul Specialist, care poate presta o activitate in mod legal online și/sau într-o locație fizică (sediu,cabinet,birou), cu Clienții acestora care caută sau au nevoie de serviciile practicate de acesta (denumite in continuare “Servicii”), servicii care pot fi accesate prin aplicațiile si link-urile oferite de Miratek Medical SRL.

Serviciile Miratek Medical SRL sunt oferite prin aplicații Microsoft și există posibilitatea ca acestea să conțina bug-uri care pot afecta utilizarea lor. De asemenea, este posibil să existe probleme de performanță și, de aceea, este foarte important să ne trimiteți feedback-ul / părerea dumneavoastră, cu privire la orice funcționare anormală, suspectă sau neconformă.

În cazul în care decideți să utilizați site-ul și serviciile Miratek Medical SRL, acești Termeni și Condiții de Utilizare vă sunt aplicabile și descriu relația dintre dumneavoastră si Miratek Medical SRL, companie înregistrată in România.

“Utilizator” reprezintă orice persoană sau entitate care a accessat site-ul Miratek Medical sau a folosit formularele de contact sau înregistrare.

“Client” reprezintă un Utilizator care solicită rezervarea unei sesiuni prin intermediul Formularului de Contact sau Forumularului de Înregistrare, sau un Utilizator care participă  la o ședință online, desfășurată prin aplicațiile folosite de Miratek Medical SRL, sau la o ședință în persoană/la cabinet/la sediu desfășurată într-o locație fizică, și care nu este Specialistul care a organizat această Ședință/Programare.

Ședință Online reprezintă orice ședință / programare / sesiune, gratuită sau plătită, rezervată cu Miratek Medical SRL, care urmează să se desfășoare în mod online, prin interacțiunea video și audio direct prin intermediul aplicațiilor folosite de Miratek Medical SRL si clienții săi.


2. Introducere


Miratek Medical SRL oferă serviciile sale Clienților. Serviciile oferite constau în mediu online/virtual și soluțiile tehnice care permit interacțiunea dintre Client si Miratek Medical SRL.

Miratek Medical SRL folosește infrastructura Microsoft 365 pentru a oferi o experienta de utilizare cât mai ridicată Utilizatorilor săi, în condiții de maximă securitate și confidențialitate.

 • toate comunicațiile dintre Utilizatori și Miratek Medical SRL sunt criptate, putând fi vizualizate doar de către acestia

 • Ședințele online dintre Utilizatori și Miratek Medical SRL sunt în timp real, prin aplicațiile folosite de Miratek Medical SRL și nici o altă parte nu are acces sau poate să inregistreze aceste ședințe

 • Datele colectate prin formularul de contact și formularul de înregistrare sunt stocate prin intermediul aplicațiilor folosite de Miratek Medical SRL pentru o perioada de 2 ani, sau pâna la momentul în care Utilizatorul solicită ștergerea lor

Acești Termeni și Condiții fac referire la Întregul Conținut al site-ului Miratek Medical SRL așa cum a fost definit mai sus. Citiți cu atenție toate informațiile și, dacă nu sunteți de acord cu acestea, nu utilizați site-ul.


3. Condiții de utilizare


Prin utilizarea site-ului Miratek Medical SRL sunteți de acord să vă conformați și să răspundeți legal față de termenii și condițiile de utilizare prezentate , indiferent dacă sunteți sau veți deveni un Client al Miratek Medical SRL.

Aceste Condiții de Utilizare stipulează și guvernează accesul și utilizarea de către dvs. a site-ului Miratek Medical SRL cat si a formularelor de contact si înregistrare prezente pe site si reprezintă un Acord legal între Dumneavoastră și Miratek Medical SRL.

Site-ul reprezintă o platformă online prin care Miratek Medical SRL pot crea Ședințe/Programări/Sesiuni pentru serviciile practicate iar clienții le pot rezerva sau consuma in mod direct, prin interacțiunea online sau intr-o locație fizică cu Miratek Medical SRL.

Înțelegeți și sunteți de acord că, prin utilizarea și accesarea site-ului Miratek Medical SRL, completând formularele de înregistrare sau contact, certificați faptul că ați citit, ați înteles si ați agreat că aceste condiții și termeni de utilizare .

Dacă nu sunteți de acord să respectați acești termeni și condițiile de confidențialiate, vă rugăm să nu folosiți aceste formulare.


4. Condiții de eligibilitate


Sunteți de acord și agreați că Miratek Medical SRL va folosi informațiile dvs. personale, cum ar fi numele, prenumele și data nașterii, înregistrate prin formularul de contact sau înregistrare, pentru a contacta și/sau programa Ședințe/Programări/Sesiuni.

Sunteți de acord ca datele colectate prin formularul de contact și formularul de înregistrare să fie stocate prin intermediul aplicațiilor folosite de Miratek Medical SRL pentru o perioada de 2 ani, sau pana la momentul în care solicitați ștergerea lor.


5. Rezervarea Sesiunilor


Tarif total sau Suma totală reprezintă valoarea pe care Miratek Media SRL o introduce în momentul în care listează o nouă Sesiune, sumă pe care Clientul o plătește în momentul definitivării Sesiunii.

La momentul inregistrarii unei sesiuni, Miratek Medical SRL va rezerva Sedinta si oferi Clientului un link către Sedința/Sesiune. 

Toate datele de format Dată și Oră sunt afișate utilizatorilor in formatul pe care aceștia l-au ales pe dispozitivele pe care le folosesc pentru a se conecta/participa la Ședintă/Sesiune.

Astfel, înțelegeți că sunteți singurul responsabil cu privire la setările pe care le efectuați, dar mai ales în ceea ce privește fusul orar și intervalul pe care îl alegeți.

Rețineți faptul că, în cazul unor setări neconforme/eronate/greșite, există posibilitatea să nu puteți participa la sesiunile online sau la cele care se vor desfășura ân locațiile fizice și astfel, de a fi răspunzător pentru toate efectele ce decurg ca urmare a acestui fapt.


6. Anularea și Reprogramarea Sesiunilor

Atât Miratek Medical SRL cât și Clientul pot anula sau cere reprogramarea unei Sesiuni.

În cazul în care, din diferite motive, Miratek Medical SRL nu mai poate participa la o Sesiune / programare plătită de către Client, acesta are la dispoziție două opțiuni:

 • Poate anula Sesiunea si solicita restituirea sumei platite de catre Miratek Medical SRL 

 • Poate cere Reprogramarea Sesiunii respective pentru o altă dată. Dacă o reprogramare nu este confirmată de către Client, Miratek Medical SRL va efectua în mod automat restituirea către Client a valorii totale achitate.

În cazul în care, din diferite motive, Clientul nu mai poate participa la o Sesiune / programare plătită de către Client, acesta poate cere Reprogramarea Sesiunii respective pentru o altă dată.

Reprogramarea se poate iniția cu pâna la o oră inainte de inceperea Sesiunii.

Dacă o reprogramare nu este confirmată de Miratek Medical SRL, Miratek Medical SRL va efectua restituirea către Client a valorii totale achitate.


7. Desfășurarea Sesiunilor


Sesiunile directe, online sau offline, dintre Miratek Medical SRL și Client trebuie pregătite din timp și cu atenție.

Este important ca înainte de ședință să vă asigurați că totul va decurge normal și că nu vor exista:

În cazul sesiunilor online, probleme legate de:

 • Echipamentele Dvs. (cameră video, microfon, navigator web folosit etc)

 • Conexiunea Dvs. la internet;

 • Dar și de locația din care o să participați în cadrul întâlnirii online.

În cazul sesiunilor offline, probleme legate de:

 • Existența locației fizice indicate de către Specialist și cunoscută de către Client la data efectuării rezervării;

 • Amenajarea locației fizice indicate astfel încât aceasta să poată satisface / întruni condițiile minime cerute de legea statului / țării / teritoriului unde aceasta se află, de practicile recunoscute în domeniu sau de bunul simț cu privire la desfășurarea / prestarea în bune condiții a serviciului respective;

 • Deplasarea în timp util până la locația fizică respectivă.

Astfel, înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că, în cazul Sesiunilor Online:

 • Aveți instalat, configurat și veți folosi întotdeauna o cameră web și un microfon și că acestea funcționează corespunzător;

 • Aveți instalat, configurat și veți folosi un navigator web (browser) compatibil;

 • Aveți o conexiune la internet stabilă și de mare viteză care permite traficul de conținut video și audio. Discutați cu furnizorul Dvs. de servicii de internet despre capabilitățile rețelei Dvs. și dacă acesta garantează trafic video și audio;

 • În cazul în care decideți să utilizați o conexiune mobilă la internet (rețea celulară), aveți o conexiune stabilă la rețea și de mare viteză (4G) care funcționează fără întreruperi. Asigurați-va de viteza de transfer și de capabilitățile/limitele accesului la internet puse la dispoziție de Furnizorul Dvs. de Servicii;

 • Veți participa în cadrul unei sesiuni dintr-un loc sigur, stabil și care nu este în mișcare (automobil, tren, avion, ambarcațiune/vapor sau orice alt mijloc de transport sau de agrement);

 • Este responsabilitatea Dvs. directă să va asigurați de buna funcționare a tuturor echipamentelor necesare inițierii și desfășurării optime a unei Sesiuni 

 • În cazul în care ceva nu va funcționa corect și sunteți în imposibilitatea de a iniția, participa și/sau continua în cadrul unei Sesiuni , este responsabilitatea Dvs. directă, Miratek Medical SRL neavând nicio răspundere sau obligație;

Incheiere

O sesiune aflată în desfășurare se poate încheia numai după ce acesta și-a atins scopul pentru care a fost listată, rezervată, plătită și/sau inițiată și, de aceea, părțile garantează că vor participa în cadrul Sesiunii cât mai mult timp posibil, în limitele duratei fiecărei Sesiuni, pentru realizarea acestuia.

De asemenea, o sesiune online se poate încheia prin ajungerea la termenul pentru care a fost inițiată.

Miratek Medical SRL înțelege faptul că, în anumite cazuri, o Sesiune online se poate prelungi peste Durata pentru care a fost creată și de aceea orice Sesiune aflată în desfășurare se poate prelungi cu acordul Miratek Medical SRL.


8. Jurisdicție și soluționarea litigiilor

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația românească și cea a Uniunii Europene. Orice divergență apărută între Părți se va soluționa pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, Părțile se vor adresa instanțelor de judecată competente din București, cu excepția situațiilor în care legea prevede în mod expres și imperativ competența altei instanțe de judecată. Totodată, Utilizatorul este informat și ca are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (Bdul. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, București, office@anpc.ro) sau apela la mediere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu completările și modificările ulterioare.


9. Comunicare

În cazul în care aveți nelămuriri, neclarități sau pentru orice întrebări legate de Termenii și Condițiile de utilizare, va rugăm să ne contactați la info@miratek.org.